საინვესტიციო ანაბარი

პირობები:

 • საინვესტიციო ანაბარი იხსნება წინასწარ განსაზღვრული ვალუტით, ვადითა და თანხით;
 • საინვესტიციო ანაბრის გახსნა შეუძლია ნებისმიერ სრულწლოვან ფიზიკურ პირს ან ან მის სახელზე მესამე პირს;
 • საინვესტიციო ანაბარი შესაძლებელია გაიხსნას შემდეგ ვალუტებში: ლარი, აშშ დოლარი;
 • საინვესტიციო ანაბარზე მინიმალური პირველადი შენატანი: 125 ლარი, 50 აშშ დოლარი;
 • ვადიან ანაბარზე მაქსიმალური შენატანი: 1 250 000 ლარი,  500 000 აშშ დოლარი;
 • საინვესტიციო ანაბარზე ყოველი შემდგომი მინიმალური შენატანი არ მოითხოვება;
 • საინვესტიციო ანაბრის მოქმედების ვადა: 6-9, 9-12; 12-18 ,18-24თვე;
 • დარიცხული საპროცენტო სარგებელი გაიცემა საინვესტიციო ანაბრის ვადის გასვლის ბოლოს;
 • საინვესტიციო ანაბრის პირობების დარღვევის შემთხვევაში თქვენს მიერ განთავსებულ თანხას საპროცენტო სარგებელი არ ერიცხება;
 • საინვესტიციო ანაბრის გახსნისათვის აუცილებელია გქონდეთ მიმდინარე ანგარიში სს “აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველო”-ში;
 • საინვესტიციო ანაბრის გახსნისათვის საჭირო დოკუმენტაცია: მეანაბრის და ანაბრის გამხსნელის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი.

ტარიფები:

 • საინვესტიციო ანაბრის გახსნა – უფასო;
 • საინვესტიციო ანაბარზე თანხის განთავსება და მისი შემდგომი გატანა – უფასო;
 • საინვესტიციო ანაბარზე დარიცხული სარგებლის გატანა – უფასო.         

საპროცენტო სარგებლის განაკვეთები:

ანაბრის ვადა პროცენტი 
თვე დღე ვალუტა პროცენტი ვადის ბოლოს
6-12 180-360 GEL 4.50%
USD 0.5%
       
12-18 360-540 GEL 5.00%
USD 0.75%
       
18-24 540-720 GEL 5.50%
USD 1.25%

ვალუტის კურსები

  ყიდვა გაყიდვა კურსი
2.4550 2.5100 2.4894
2.8650 2.9800 2.9240
3.1900 3.3600 3.2783
1.1500 1.5300 1.4629
დახურვა
English Georgian Russian