საინვესტიციო ანაბარი

პირობები:

 • საინვესტიციო ანაბარი იხსნება წინასწარ განსაზღვრული ვალუტით, ვადითა და თანხით;
 • საინვესტიციო ანაბრის გახსნა შეუძლია ნებისმიერ სრულწლოვან ფიზიკურ პირს ან ან მის სახელზე მესამე პირს;
 • საინვესტიციო ანაბარი შესაძლებელია გაიხსნას შემდეგ ვალუტებში: ლარი, აშშ დოლარი;
 • საინვესტიციო ანაბარზე მინიმალური პირველადი შენატანი: 125 ლარი, 50 აშშ დოლარი;
 • საინვესტიციო ანაბარზე ყოველი შემდგომი მინიმალური შენატანი არ მოითხოვება;
 • საინვესტიციო ანაბრის მოქმედების ვადა: 6-9, 9-12; 12-18 ,18-24თვე;
 • დარიცხული საპროცენტო სარგებელი გაიცემა საინვესტიციო ანაბრის ვადის გასვლის ბოლოს;
 • საინვესტიციო ანაბრის პირობების დარღვევის შემთხვევაში თქვენს მიერ განთავსებულ თანხას საპროცენტო სარგებელი არ ერიცხება;
 • საინვესტიციო ანაბრის გახსნისათვის აუცილებელია გქონდეთ მიმდინარე ანგარიში სს “აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველო”-ში;
 • საინვესტიციო ანაბრის გახსნისათვის საჭირო დოკუმენტაცია: მეანაბრის და ანაბრის გამხსნელის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი.

ტარიფები:

 • საინვესტიციო ანაბრის გახსნა – უფასო;
 • საინვესტიციო ანაბარზე თანხის განთავსება და მისი შემდგომი გატანა – უფასო;
 • საინვესტიციო ანაბარზე დარიცხული სარგებლის გატანა – უფასო.         

საპროცენტო სარგებლის განაკვეთები:

ანაბრის ვადა პროცენტი 
თვე დღე ვალუტა პროცენტი ვადის ბოლოს
6-9 180-270 GEL 5.00%
USD 2.00%
       
9-12 270-360 GEL 5.50%
USD 2.50%
       
12-18 360-540 GEL 6.00%
USD 3.00%
       
18-24 540-720 GEL 6.50%
USD 3.50%

ვალუტის კურსები

  ყიდვა გაყიდვა კურსი
2.3600 2.4200 2.3885
2.7450 2.8600 2.7936
3.0070 3.1680 3.0716
0.9750 1.4950 1.3977
დახურვა
English Georgian Russian