ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბრის პირობები:

  • ვადიანი ანაბარი შესაძლებელია გაიხსნას შემდეგ ვალუტაში: ლარი, აშშ დოლარი;
  • ვადიან ანაბარზე მაქსიმალური შენატანი: 125 000 ლარი, 50 000 აშშ დოლარი;
  • ვადიანი ანაბრის მოქმედების ვადა: 6-12, 12-18, 18-24 თვე;
  • ვადიან ანაბარზე დარიცხული საპროცენტო სარგებელი შეგიძლიათ მიიღოთ ვადიანი ანაბრის განთავსებისთანავე, ყოველთვიურად ან ვადიანი ანაბრის ვადის ბოლოს;
  • ვადიანი ანაბრის პირობების დარღვევის შემთხვევაში, თქვენს მიერ განთავსებულ თანხას საპროცენტო სარგებელი არ დაერიცხება;
  • ვადიანი ანაბრის გახსნისათვის აუცილებელია გქონდეთ მიმდინარე ანგარიში სს “აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველო”-ში;
  • ანაბრის ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში არ არის დაშვებული თანხის ოდენობისა და ვალუტის ან ანაბრის ვადის შეცვლა;

ანაბრის უპირატესობები:

  • ანაბრის გახსნა - უფასო
  • თანხის განთავსება ანაბარზე - უფასო
  • დარიცხული პროცენტის განაღდება  ანაბარზე - უფასო

 
ვადიანი იურიდიული პირების საპროცენტო განაკვეთი:

ანაბრის ვადა პროცენტი
თვე დღე ვალუტა პროცენტი ვადის ბოლოს
6-12 180-360 GEL 4.50%
    USD 2.00%
       
12-18 360-540 GEL 5.00%
    USD 2.50%
       
18-24 540-720 GEL 5.50%
    USD 3.00%

ვალუტის კურსები

  ყიდვა გაყიდვა კურსი
2.3600 2.4200 2.3885
2.7450 2.8600 2.7936
3.0070 3.1680 3.0716
0.9750 1.4950 1.3977
დახურვა
English Georgian Russian