ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბრის პირობები:

 • ვადიანი ანაბარი შესაძლებელია გაიხსნას შემდეგ ვალუტაში: ლარი, აშშ დოლარი;
 • ვადიან ანაბარზე მინიმალური შენატანი: 125 000 ლარი, 50 000 აშშ დოლარი;
 • ვადიან ანაბარზე მაქსიმალური შენატანი: 2 500 000 ლარი, 1 000 000 აშშ დოლარი;
 • ვადიანი ანაბრის მოქმედების ვადა: 6-12, 12-18, 18-24 თვე;
 • ვადიან ანაბარზე დარიცხული საპროცენტო სარგებელი შეგიძლიათ მიიღოთ ვადიანი ანაბრის განთავსებისთანავე, ყოველთვიურად ან ვადიანი ანაბრის ვადის ბოლოს;
 • ვადიანი ანაბრის პირობების დარღვევის შემთხვევაში, თქვენს მიერ განთავსებულ თანხას საპროცენტო სარგებელი არ დაერიცხება;
 • ვადიანი ანაბრის გახსნისათვის აუცილებელია გქონდეთ მიმდინარე ანგარიში სს “აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველო”-ში;
 • ანაბრის ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში არ არის დაშვებული თანხის ოდენობისა და ვალუტის ან ანაბრის ვადის შეცვლა;

ანაბრის უპირატესობები:

 • ანაბრის გახსნა - უფასო
 • თანხის განთავსება ანაბარზე - უფასო
 • დარიცხული პროცენტის განაღდება  ანაბარზე - უფასო

 
ვადიანი იურიდიული პირების საპროცენტო განაკვეთი:

ანაბრის ვადა პროცენტი
თვე დღე ვალუტა პროცენტი ვადის ბოლოს
6-12 180-359 GEL 4.00%
    USD 1.00%
       
12-18 360-539 GEL 4.50%
    USD 1.25%
       
18-24 540-720 GEL 5.00%
    USD 1.50%

ვალუტის კურსები

  ყიდვა გაყიდვა კურსი
2.4200 2.4800 2.4578
2.7800 2.9000 2.8597
3.1700 3.3300 3.2659
1.2500 1.6000 1.4463
დახურვა
English Georgian Russian