ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბრის პირობები:

  • ვადიანი ანაბარი შესაძლებელია გაიხსნას შემდეგ ვალუტაში: ლარი, აშშ დოლარი;
  • ვადიან ანაბარზე მაქსიმალური შენატანი: 125 000 ლარი, 50 000 აშშ დოლარი;
  • ვადიანი ანაბრის მოქმედების ვადა: 6-12, 12-18, 18-24 თვე;
  • ვადიან ანაბარზე დარიცხული საპროცენტო სარგებელი შეგიძლიათ მიიღოთ ვადიანი ანაბრის განთავსებისთანავე, ყოველთვიურად ან ვადიანი ანაბრის ვადის ბოლოს;
  • ვადიანი ანაბრის პირობების დარღვევის შემთხვევაში, თქვენს მიერ განთავსებულ თანხას საპროცენტო სარგებელი არ დაერიცხება;
  • ვადიანი ანაბრის გახსნისათვის აუცილებელია გქონდეთ მიმდინარე ანგარიში სს “აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველო”-ში;
  • ანაბრის ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში არ არის დაშვებული თანხის ოდენობისა და ვალუტის ან ანაბრის ვადის შეცვლა;

ანაბრის უპირატესობები:

  • ანაბრის გახსნა - უფასო
  • თანხის განთავსება ანაბარზე - უფასო
  • დარიცხული პროცენტის განაღდება  ანაბარზე - უფასო

 
ვადიანი იურიდიული პირების საპროცენტო განაკვეთი:

ანაბრის ვადა პროცენტი
თვე დღე ვალუტა პროცენტი ვადის ბოლოს
6-12 180-360 GEL 4.50%
    USD 2.00%
       
12-18 360-540 GEL 5.00%
    USD 2.50%
       
18-24 540-720 GEL 5.50%
    USD 3.00%

ვალუტის კურსები

  ყიდვა გაყიდვა კურსი
2.3800 2.4400 2.4075
2.6400 2.7500 2.6921
3.0050 3.1200 3.0662
0.9900 1.5100 1.4162
დახურვა
English Georgian Russian