კრედიტები

სს "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველო"  გთავაზობთ:
მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი დაკრედიტება;
მცირე და საშუალო ბიზნესის დაკრედიტება;
საინვესტიციო პროექტების დაკრედიტება;
სინდიცირებული დაკრედიტება.
ბანკ "ასბ-საქართველო"-ში საკრედიტო განაცხადი შეიძლება წარმოადგინოს როგორც რეზიდენტმა, ისე არარეზიდენტმა პირმა. განაცხადის განხილვის ვადა 1-დან 5-დღემდე მერყეობს.
 
ბანკი "ასბ-საქართველო" კრედიტებს გასცემს ეროვნულ ვალუტაში ან რომელიმე თავისუფლად კონვერტირებად ვალუტაში, უზრუნველყოფით ან მის გარეშე. უზრუნველყოფის სახით შეიძლება წარმოდგენილ იქნას უძრავი ქონება, რომელიც მსესხებლის ან მესამე პირის საკუთრებაში იმყოფება.

ყოველი კლიენტის განაცხადს ბანკი "ასბ-საქართველო" განიხილავს ინდივიდუალურად. იმ შემთხვევაში, თუ ბანკის მიერ მიღებული იქნება დადებითი გადაწყვეტილება, მსესხებელს თანხა ერიცხება მთლიანად ან ნაწილობრივ ბანკ "ასბ-საქართველო"-ში არსებულ ანგარიშზე.

დაგვიკავშრდით ცხელ ხაზზე +995 32 229 22 22 ან მობრძანდით ჩვენთან ფილიალში - ბოჭორმა 18/40, თბილისი

ბანკის ექსპერტები მოგახსენებენ საჭირო ინფორმაციას.

ვალუტის კურსები

  ყიდვა გაყიდვა კურსი
2.4100 2.4800 2.4383
2.9500 3.0900 3.0018
3.3440 3.5080 3.4209
1.2500 1.7000 1.4359
დახურვა
English Georgian Russian