საბანკო გარანტიები

სს "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველო" (ბანკი "ასბ-საქართველო") მუშაობს შემდეგი ტიპის გარანტიებით:

  • სატენდერო გარანტია
  • ხელშეკრულების შესრულების გარანტია ​
  • საავანსო გადახდის გარანტია
  • გადახდის გარანტია
  • საბაჟო გარანტია

ბანკი "ასბ-საქართველო" გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებებს:

  • გახსნა, დადასტურება, გარანტიების ავიზირება
  • გარანტიების დადასტურება პირველი კლასის უცხოური ბანკების მიერ
  • გარანტიების გახსნა კლიენტის საკუთარი სახსრების მეშვეობით
  • გარანტიების გახსნა “ასბ-საქართველო”-ს საკრედიტო ხაზით

ვალუტის კურსები

  ყიდვა გაყიდვა კურსი
2.4900 2.5900 2.5423
3.0300 3.2000 3.1209
3.4000 3.6100 3.5079
1.2500 1.7000 1.4963
დახურვა
English Georgian Russian