საბანკო გარანტიები

სს "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველო" (ბანკი "ასბ-საქართველო") მუშაობს შემდეგი ტიპის გარანტიებით:

  • სატენდერო გარანტია
  • ხელშეკრულების შესრულების გარანტია ​
  • საავანსო გადახდის გარანტია
  • გადახდის გარანტია
  • საბაჟო გარანტია

ბანკი "ასბ-საქართველო" გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებებს:

  • გახსნა, დადასტურება, გარანტიების ავიზირება
  • გარანტიების დადასტურება პირველი კლასის უცხოური ბანკების მიერ
  • გარანტიების გახსნა კლიენტის საკუთარი სახსრების მეშვეობით
  • გარანტიების გახსნა “ასბ-საქართველო”-ს საკრედიტო ხაზით

ვალუტის კურსები

  ყიდვა გაყიდვა კურსი
2.4550 2.5100 2.4894
2.8650 2.9800 2.9240
3.1900 3.3600 3.2783
1.1500 1.5300 1.4629
დახურვა
English Georgian Russian