საბანკო გარანტიები

სს "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველო" (ბანკი "ასბ-საქართველო") მუშაობს შემდეგი ტიპის გარანტიებით:

  • სატენდერო გარანტია
  • ხელშეკრულების შესრულების გარანტია ​
  • საავანსო გადახდის გარანტია
  • გადახდის გარანტია
  • საბაჟო გარანტია

ბანკი "ასბ-საქართველო" გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებებს:

  • გახსნა, დადასტურება, გარანტიების ავიზირება
  • გარანტიების დადასტურება პირველი კლასის უცხოური ბანკების მიერ
  • გარანტიების გახსნა კლიენტის საკუთარი სახსრების მეშვეობით
  • გარანტიების გახსნა “ასბ-საქართველო”-ს საკრედიტო ხაზით

ვალუტის კურსები

  ყიდვა გაყიდვა კურსი
2.3800 2.4400 2.4075
2.6400 2.7500 2.6921
3.0050 3.1200 3.0662
0.9900 1.5100 1.4162
დახურვა
English Georgian Russian