საბანკო გარანტიები

სს "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველო" (ბანკი "ასბ-საქართველო") მუშაობს შემდეგი ტიპის გარანტიებით:

  • სატენდერო გარანტია
  • ხელშეკრულების შესრულების გარანტია ​
  • საავანსო გადახდის გარანტია
  • გადახდის გარანტია
  • საბაჟო გარანტია

ბანკი "ასბ-საქართველო" გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებებს:

  • გახსნა, დადასტურება, გარანტიების ავიზირება
  • გარანტიების დადასტურება პირველი კლასის უცხოური ბანკების მიერ
  • გარანტიების გახსნა კლიენტის საკუთარი სახსრების მეშვეობით
  • გარანტიების გახსნა “ასბ-საქართველო”-ს საკრედიტო ხაზით

ვალუტის კურსები

  ყიდვა გაყიდვა კურსი
2.4100 2.4800 2.4383
2.9500 3.0900 3.0018
3.3440 3.5080 3.4209
1.2500 1.7000 1.4359
დახურვა
English Georgian Russian