საბანკო გარანტიები

სს "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველო" (ბანკი "ასბ-საქართველო") მუშაობს შემდეგი ტიპის გარანტიებით:

  • სატენდერო გარანტია
  • ხელშეკრულების შესრულების გარანტია ​
  • საავანსო გადახდის გარანტია
  • გადახდის გარანტია
  • საბაჟო გარანტია

ბანკი "ასბ-საქართველო" გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებებს:

  • გახსნა, დადასტურება, გარანტიების ავიზირება
  • გარანტიების დადასტურება პირველი კლასის უცხოური ბანკების მიერ
  • გარანტიების გახსნა კლიენტის საკუთარი სახსრების მეშვეობით
  • გარანტიების გახსნა “ასბ-საქართველო”-ს საკრედიტო ხაზით

ვალუტის კურსები

  ყიდვა გაყიდვა კურსი
2.3600 2.4200 2.3885
2.7450 2.8600 2.7936
3.0070 3.1680 3.0716
0.9750 1.4950 1.3977
დახურვა
English Georgian Russian