ბანკი-კლიენტი

სს "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველო“-ს (ბანკი "ასბ-საქართველო") სისტემა "ბანკი-კლიენტი" არის კორპორატიული ანგარიშის დისტანციური მართვა.

ბანკი "ასბ-საქართველო"-სა და კლიენტს შორის გარდა ტრადიციული კავშირებისა, კლიენტის ანგარიშის მომსახურება შესაძლებელია განხორციელდეს ბანკი "ასბ-საქართველო"-ს მიერ სპეციალურად შემუშავებული საბანკო მომსახურების დისტანციური სისტემის "ბანკი-კლიენტი“ საშუალებით. აღნიშნული სისტემა საშუალებას აძლევს კლიენტებს ოპერატიულად გაცვალოს ელექტრონული დოკუმენტები ბანკი "ასბ-საქართველო"-ან.

ბანკი "ასბ-საქართველო"-ს სისტემა "ბანკი-კლიენტი"-ს გამოყენებით კლიენტებს შეუძლიათ:
გაგზავნონ საგადახდო დავალებები ბანკ "ასბ-საქართველო"-ში;
გაგზავნონ ბანკ "ასბ-საქართველო"-ში შეტყობინებები უცხოური ვალუტის შესყიდვის ან გაყიდვის თაობაზე;
გაგზავნონ ბანკ "ასბ-საქართველო"-ში საგადახდო დავალებები უცხოური ვალუტით, მათ შორის საზღვარგარეთ გადარიცხვებისთვის (ბანკ "ასბ-საქართველო"-ში შესაბამისი გარიგების დოკუმენტის წარმოდგენის საფუძველზე);
გაგზავნოს და მიიღოს საქმიანი კორესპონდენცია.

ვალუტის კურსები

  ყიდვა გაყიდვა კურსი
2.3800 2.4400 2.4075
2.6400 2.7500 2.6921
3.0050 3.1200 3.0662
0.9900 1.5100 1.4162
დახურვა
English Georgian Russian