ბანკი-კლიენტი

სს "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველო“-ს (ბანკი "ასბ-საქართველო") სისტემა "ბანკი-კლიენტი" არის კორპორატიული ანგარიშის დისტანციური მართვა.

ბანკი "ასბ-საქართველო"-სა და კლიენტს შორის გარდა ტრადიციული კავშირებისა, კლიენტის ანგარიშის მომსახურება შესაძლებელია განხორციელდეს ბანკი "ასბ-საქართველო"-ს მიერ სპეციალურად შემუშავებული საბანკო მომსახურების დისტანციური სისტემის "ბანკი-კლიენტი“ საშუალებით. აღნიშნული სისტემა საშუალებას აძლევს კლიენტებს ოპერატიულად გაცვალოს ელექტრონული დოკუმენტები ბანკი "ასბ-საქართველო"-ან.

ბანკი "ასბ-საქართველო"-ს სისტემა "ბანკი-კლიენტი"-ს გამოყენებით კლიენტებს შეუძლიათ:
გაგზავნონ საგადახდო დავალებები ბანკ "ასბ-საქართველო"-ში;
გაგზავნონ ბანკ "ასბ-საქართველო"-ში შეტყობინებები უცხოური ვალუტის შესყიდვის ან გაყიდვის თაობაზე;
გაგზავნონ ბანკ "ასბ-საქართველო"-ში საგადახდო დავალებები უცხოური ვალუტით, მათ შორის საზღვარგარეთ გადარიცხვებისთვის (ბანკ "ასბ-საქართველო"-ში შესაბამისი გარიგების დოკუმენტის წარმოდგენის საფუძველზე);
გაგზავნოს და მიიღოს საქმიანი კორესპონდენცია.

ვალუტის კურსები

  ყიდვა გაყიდვა კურსი
2.4550 2.5100 2.4894
2.8650 2.9800 2.9240
3.1900 3.3600 3.2783
1.1500 1.5300 1.4629
დახურვა
English Georgian Russian