"აზერბაიჯაინის საერთაშორისო ბანკი - საქართველო"-ს განცხადება

გამოქვეყნების თარიღი: 15.05.2017 19:14

აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკის (ასბ) საგარეო ვალდებულებების ნებაყოფლობითი რესტრუქტურიზაცია მისი შვილობილი ბანკის ,,აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველოს“  საქმიანობას არ შეაფერხებს. „ასბ-საქართველო“  თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად გაცემული საბანკო ლიცენზიის ფარგლებში და აკმაყოფილებს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დაწესებულ ყველა ნორმატივს. 

„ასბ საქართველო“ წარმატებულად აგრძელებს კლიენტების წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას, ამასთანავე ინარჩუნებენ საქართველოს საფინანსო ბაზრის სანდო პარტნიორის სტატუსს

ვალუტის კურსები

  ყიდვა გაყიდვა კურსი
2.4200 2.4800 2.4578
2.7800 2.9000 2.8597
3.1700 3.3300 3.2659
1.2500 1.6000 1.4463
დახურვა
English Georgian Russian